W Niemczech otwiera się drzwi więzień


Państwo Niemieckie poczęło otwierać drzwi więzień osobom niebezpiecznym. Zgodnie z prawem, Niemcy muszą to zrobić, inaczej popełniają przestępstwo. Porady prawne jakie otrzymali  gwałciciele, pedofile, a również mordercy, którzy odsiedzieli już swoje wyroki, niemniej wciąż przebywali za kratkami, gdyż wciąż byli niebezpieczni dla otoczenia, powołują się na prawomocne orzeczenia samego niemieckiego, niemniej też europejskiego wymiaru sprawiedliwości. Uznają one, iż przetrzymywanie nawet niebezpiecznych ludzi, w tak zwanych prewencyjnych aresztach jest wbrew zapisom Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także wbrew samej Niemieckiej konstytucji. Dotąd recydywiści poczynający proceder przestępstw, gwałtów, etc - tuż po zakończeniu odsiedzianego wyroku, bywali zatrzymywani w aresztach bez odbycia procesu sądowego.

Sądy tym razem zakazały praktykowania tychże procederów, a niejako przy okazji  też - nakazali wypłatę odszkodowań części bandytom. Jak ewidentnie można ujrzeć na powyższym przykładzie, życie swoją drogą, zaś radca prawny, sędzia, adwokat swoją drogą. Być może jedynym wówczas, sprawiedliwym wyrokiem dla zwyrodnialców byłoby zasądzanie przez sądy wyroków dożywocia, tym samym nie trzeba byłoby się bać, ze gdy zbrodniarz – gdy tylko otworzą się drzwi na wolność, znów popełni identyczne, albo podobne przestępstwo. Oczywiście nie jest to regułą, są ludzie i wcale nie jest to rzadkie, którzy po odsiadce asymilują się w społeczeństwie do tego stopnia, że stają się rzeczywiście bardzo przykładnymi obywatelami. Niemniej rzeczywistość pokazuje równie często także przykłady zgoła odwrotne, bywa że ludzie po odbyciu kary powrotem wkraczają na drogę przestępstwa z rozmaitych powodów.

Zdaniem niektórych bowiem, więzienia de facto, nie są miejscem resocjalizacji a jedynie wylęgarnią przestępców – głównie dlatego że sami przestępcy odbywający wyroki kryminalne  są doskonałymi przykładami aspołecznych wzorców dla innych współwięźniów – niemniej są to jedynie konkluzje i stwierdzenia niektórych ekspertów, spindoktorów od mniej lub bardziej zrozumiałych zachowań i dewiacji przestępców, kryminalistów. Gdyż jak mawiał Doktor Wilczur w słynnej powieści „Więzienie też dla ludzi.” Wymiar sprawiedliwości jak wszystko co ludzkie nie jest ideałem.

Podobne artykuły


Jak odświeżyć stare meble?

Jak odświeżyć stare meble?

O tym, jak prezentują się nasze wnętrza, rozstrzygają m. in. meble. Im ładniejsze, tym ciekawsza sta...
Samochody rajdowe

Samochody rajdowe

Poddawane są ogromnym obciążeniom. Podczas każdego odcinka specjalnego kierowca wykorzystuje ic...
Akcesoria motoryzacyjne

Akcesoria motoryzacyjne

Wiadomo nie od dziś, że w wielu mężczyznach na całym świecie siedzi dusza człowieka silnie związaneg...

Partnerzy


Samochody rajdowe

Samochody rajdowe

Prace porządkowe w ogródkach

Prace porządkowe w ogródkach

Epidemia otyłości w Polsce i na świecie

Epidemia otyłości w Polsce i na świecie